Ενημερωτικό Υλικό Δημοπρασιών 

Θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε με το χρονοδιάγραμμα Ηλ. Δημοπράτησης για την Πώληση επανακυκλοφορήσιμων Οχημάτων & Μηχανημάτων. 

Οι  Δημοπρασίες πρόκειται να διεξαχθούν από την cosmoONE για τον ΟΤΕ ΑΕ την Παρασκευή  23/09/2016 και θα εκκινήσουν σταδιακά σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα δημοπράτησης.

Συγκεκριμένα θα διενεργηθούν 26 διαφορετικές Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες για την πώληση επανακυκλοφορήσιμων Οχημάτων & Μηχανημάτων, στην παρακάτω διεύθυνση «Παράρτημα ΙΙ Πίνακας Πληροφοριών – επανακυκλοφορήσιμων Οχημάτων & Μηχανημάτων» περιέχονται Πληροφορίες για τα Οχήματα & Μηχανήματα που θα δημοπρατηθούν) αποκλειστικά στο Internet site (www.marketsite.gr) της εταιρίας cosmoONE Hellas MarketSite:

 • - Θα δημοπρατηθούν 26 διαφορετικά επανακυκλοφορήσιμα Οχήματα και μηχανήματα
 • - Προσφορές θα δίνονται ξεχωριστά για κάθε όχημα
 • - Τα επανακυκλοφορήσιμα Οχήματα και μηχανήματα θα δημοπρατηθούν σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα (θα εκκινούν την ίδια ώρα 9 διαφορετικά οχήματα πλην της τελευταίας ομάδας όπου θα εκκινήσουν 8 οχήματα)

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα έχουν πρόσβαση σε όλα  επανακυκλοφορήσιμα Οχήματα & Μηχανήματα

Παρακαλείσθε εάν κρίνετε σκόπιμο, ανεξάρτητα εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε εσείς οι ίδιοι ή όχι, όπως  γνωστοποιήσετε την ηλεκτρονική δημοπρασία, σε τρίτους ενδιαφερόμενους (φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες) που πιθανά τυγχάνει του ενδιαφέροντός τους.

Χρονοδιάγραμμα των Ηλ. Δημοπρασιών για την πώληση επανακυκλοφορήσιμων Οχημάτων & Μηχανημάτων

Διοργανωτής: ΟΤΕ ΑΕ
Αντικείμενο:
«Ηλ. Δημοπρασία Πώλησης 26 επανακυκλοφορήσιμων Οχημάτων & Μηχανημάτων» 23/09/2016
Διάρκεια: 20 min
Διάρκεια Παρατάσεων: 3 min
Τύπος Ηλ. Δημοπρασίας: ΑΓΓΛΙΚΗ
Μορφή Ηλ. Δημοπρασίας: ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ
Ημερομηνία Εικονικής Ηλ.Δημοπρασίας Αγγλικού Πλειοδοτικού τύπου:

Υπάρχει διαθέσιμη πλειοδοτική Ηλ. Δημοπρασία
 
 
Ημερομηνία Δημοπράτησης & ‘Ώρες διεξαγωγής Hλ.Δημοπρασιών:

 
Παρασκευή 23/09/2016Ώρα: 10:00 – 10:20 τα οχήματα με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 9
Ώρα: 10:30 – 10:50 τα οχήματα με α/α 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 & 18
Ώρα: 11:00 – 11:20 τα οχήματα με α/α 19, 20,
 21, 22, 23, 24, 25 & 26
 

 

Η δημοπρασία είναι Αγγλικού Πλειοδοτικού τύπου (σχετικές οδηγίες διατίθενται στην Ηλεκτρονική Διαδραστική Εκπαίδευση - eLearning). Οι συμμετέχοντες θα συνεχίσουν να υποβάλλουν τις προσφορές τους ως το τέλος της δημοπρασίας (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεων).
 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην δημοπράτηση των υλικών θα πρέπει να ενημερώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους στα emails :

sales@cosmo-one.gr ; helpdesk@cosmo-one.gr ; gbouza@ote.gr

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν διαθέτουν κωδικό πρόσβασης στην υπηρεσία Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση χορήγησης κωδικών αυστηρά μέχρι και την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016 στις 15:00 στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση http://www.cosmo-one.gr/register στην συνέχεια θα εκδοθεί και θα σταλεί ο κωδικός πρόσβασης στον σχετικό χρήστη.

Εφόσον έχουν εκδοθεί κωδικοί πρόσβασης, είτε είστε νέοι χρήστες, είτε θέλετε να επανεκπαιδευτείτε στην σχετική υπηρεσία, θα πρέπει να παρακολουθήσετε την Ηλεκτρονική Εκπαίδευση, σας συνιστούμε να παρακολουθήσετε την ηλεκτρονική εκπαίδευση ως εξής:

  • - Επισκεφθείτε τη σελίδα http://www.cosmo-one.gr και πατήστε στο “LOG IN TO APPS”.
  • - Στην επιλογή “Marketsite” πατήστε “ΣΥΝΔΕΣΗ”, συνδεθείτε με τους κωδικούς σας και επιλέξτε “auctionONE”.
  • - Αποδεχτείτε τους όρους της εφαρμογής και επιλέξτε “Βοήθεια” στο πάνω μέρος της σελίδας. Θα μεταφερθείτε στον οδηγό συμμετοχής για δημοπρασίες όπου θα βρείτε το                     εκπαιδευτικό υλικό.

Για την εξοικείωση σας πάνω στην υπηρεσία των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών θα μπορείτε, από την ημέρα έκδοσης των κωδικών σας, να συμμετέχετε σε εικονική (demo) δημοπρασία, για να μπορέσετε να δείτε στην πράξη τον τρόπο συμμετοχής σας στην υπηρεσία των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών είναι  ο μόνος τρόπος να εντοπίσετε/επιλύσετε έγκαιρα τυχόν τεχνικά θέματα και απορίες.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση τεχνικής φύσεως είναι στη διάθεσή σας η Υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών (Helpdesk) της cosmoONE στα τηλέφωνα:

  • - 210 2723360
  • - 801 11 15500

Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι βρίσκονται στη διάθεσή σας για download:

Κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει για πρόσθετες πληροφορίες στον υπεύθυνο κάθε οχήματος (τα στοιχεία επικοινωνίας περιέχονται στο αρχείο «Παράρτημα ΙΙ Πίνακας Πληροφοριών – επανακυκλοφορήσιμων Οχημάτων & Μηχανημάτων» ή με την κα. Γεωργία Μπούζα στα Τηλ 210 6335353.

Η υπερισχύουσα προσφορά στο τέλος της δημοπρασίας, δεν συνεπάγεται και αυτόματη κατακύρωση στον αντίστοιχο συμμετέχοντα. Ο ΟΤΕ δεν υποχρεούται να πωλήσει κανένα είδος, εφόσον κρίνει ότι η τιμή κλεισίματος που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας δεν είναι συμφέρουσα.


Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

 

Οικονόμος Τάχος Account Manager
cosmoONE Hellas MarketSite
Ολυμπίας 26, Ηράκλειο
Τηλ: 2102723822
Fax: 2102723820
Κιν: 6972217122
e-mail: ikonomos.tachos@cosmo-one.gr
  Υπηρεσία Υποστήριξης ΠελατώνΤηλ. 210 2723360, 
        801 11 15500
Email: helpdesk@cosmo-one.gr


Η υπηρεσία υποστήριξης πελατών της cosmoONE βρίσκεται στη διάθεσή σας:
Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00